Poprawki do Sieciowego Rozkładu Jazdy Pociągów PKP 2002/2003
 
UWAGA. Strona ta ma charakter nieoficjalny. Autor nie ponosi odpowiedzialności za informacje podawane poniżej. W celu konfrontacji poniższych danych z rzeczywistością należy zwracać się do odpowiednich komórek PKP SA odpowiedzialnych za rozklad jazdy pociągów. Autor nie jest pracownikiem PKP i nie jest odpowiedzialny za informację o rozkładzie jazdy pociągów. Autor prosi o niekierowanie zapytań odnośnie rozkładu jazdy na jego skrzynkę pocztową.

UWAGA - nowy rozkład jazdy pociągów PKP obowiązuje od 15 grudnia 2002 roku do 13 grudnia 2003 roku!

POPRAWKI DO SRJP 2002/2003
ostatnio dorzucone: 4 kwietnia 2003 r.
1 2
uzup.
3 4 5 6 7
uzup.
8 9 10
11 12 13 14 15
uzup.
16
uzup.
17 18
uzup.
19 20
uzup.
21 22 23 24 25
uzup.
26 27
uzup.
28 29 30
31 32 33 34
uzup.
35 36 37
uzup.
38 39 40
41 42 43 44 45
uzup.
46 47 48 49 50
uzup.
51 52 53 54
uzup.
           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
POPRAWKI CZASOWE do 2002/2003
ostatnio dorzucone: 21 marca 2003 r.
21 I 2003 29 I 2003 21 III 2003    
  POWRÓT DO STRONY NADRZĘDNEJ