Infrastruktura

Potrzeby usługobiorców PKD były są i będą różne. Aby zaspokoić ich wymagania budowano rampy, bocznice, budynki stacyjne, montowano suwnice itd. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii przedstawiającej infrastrukturę PKD. Zdjęć stale będzie przybywać.
Koniec torów PKP (za budynkiem stacyjnym)-początek wąskotorowej bocznicy cukrowni "Przeworsk". Po zaprzestaniu używania bocznicy wąskotorowej tory na terenie cukrowni zostały rozebrane. Został tylko odcinek od tego znaku do widocznej na dalszym planie szarej bramy. Jeśli jesteś ciekaw co jest za szarą bramą kliknij tutaj. Możesz też zobaczyć jak wygląda normalnotorowa bocznica tejże cukrowni.
Fotografia: Miłosz Mazurek
VII.2000 r.
89 kb
Naprawa rozjazdu na stacji Przeworsk Wąskotorowy.
Fotografia: Miłosz Mazurek
VII.2000 r.
89 kb
Widok ogólny na budynek stacyjny w Przeworsku.
Fotografia: Miłosz Mazurek
VII.2000 r.
41 kb
Dewastacja budynku, czy poparcie lokalnej społeczności?
Fragment elewacji budynku stacyjnego w Przeworsku.
Fotografia: Miłosz Mazurek
4.VII.2000 r.
88 kb
Naprawa rogatek.
Fotografia: Miłosz Mazurek
VII.2000 r.
71 kb
Naprawa rogatek, z użyciem sprżetu dostarczonego w ramach dostaw UNRA.
Fotografia: Miłosz Mazurek
VII.2000 r.
38 kb
Wagony towarowe pomiędzy budynkiem stacji Przeworsk Wąskotorowy a lokomotywownią.
Fotografia: Miłosz Mazurek
VII.2000 r.
89 kb
system umożliwiający wkolejanie na wąski tor taboru wąskotorowego przewożonego normalnotorowymi platformami. To właśnie z tej wkolejnicy wjeżdżał na tory PKD nowo przybyły tabor.
Fotografia: Miłosz Mazurek
VII.2000 r.
89 kb
Skrzyżowanie toru normalnego z wąskim na rampie w Przeworsku.
Fotografia: Miłosz Mazurek
7.VII.2000 r.
89 kb
Rampa towarowa w Przeworsku-widok w stronę Dynowa. Widoczne specjalne transportery i nieczynna suwnica bramowa. Miedź z suwnicy została ukradziona przez nieznanych sprawców. Nowy komplet okablowania jest przechowywany w magazynie. Do przeładunku używana jest koparka samojezdna typu KM 602a (fragment widoczny za suwnicą).
Fotografia: Miłosz Mazurek
VII.2000 r.
71 kb
Rampa towarowa w Przeworsku-widok w stronę budynku stacyjnego. Na pierwszym planie transporter.
Fotografia: Miłosz Mazurek
VII.2000 r.
89 kb
Miejsce połączenia torów normalnych z wąskimi. Lokomotywa Lxd2 dostarcza transportery na które zostaną załadowane wagony normalnotorowe. Na pierwszym planie fragment toru normalnego. Pierwszy transporter jest zamontowany na stałe. W prawym dolnym rogu widoczny system do przetaczania lokomotywą wąskotorową wagonów na transporterach (transportery pozostają nieruchome).
Fotografia: Miłosz Mazurek
4.VII.2000 r.
89 kb
Zbliżenie wagonu normalnotorowego na transporterze.
Miejsce połączenia torów normalnych z wąskimi.
Fotografia: Miłosz Mazurek
4.VII.2000 r.
89 kb
Zbliżenie wagonu normalnotorowego na transporterze-po zsunięciu na siebie transporterów.
Dalszą podróż wagony odbędę po normalnych torach.
Miejsce połączenia torów normalnych z wąskimi.
Fotografia: Miłosz Mazurek
4.VII.2000 r.
89 kb
Lokomotywa Lxd2-257 manewruje z transporterami. Na zdjęciu widoczny fragment nieczynnej suwnicy bramowej i cień ramienia koparki KM602a.
Fotografia: Miłosz Mazurek
13.VII.2000 r.
89 kb
W Krzeczowicach była gorzelnia (zlikwidowana jeszcze wlatach 70tych) korzystająca z usług kolejki. Codziennie odchodziły znaczne ilości wagonów naładowanych zaplombowanymi beczkami z trunkiem, wracały wagony z pustymi beczkami. W budynku stacyjnym oprócz kasy biletowej znajdowało się biuro obsługujące bocznicę. Niedługo po zlikwidowaniu gorzelni kasa została zamknięta. Budynek niszczeje a bocznica zarasta trawą.
Fotografia: Miłosz Mazurek
13.VII.2000 r.
89 kb


PKD->Strona główna
Wszelkie prawa zastrzeżone.