Przebieg linii

Interaktywna mapa Przeworskiej Koleji Dojazdowej
Przeworsk to stacja początkowa kolejki. Jest to przy tym, stacją styczną z koleją normalnotorową. Najstarsza wzmianka o grodzie pochodzi z 1281 roku i jest związana ze zwycięstwem Leszka Czarnego pod Przeworskiem w bitwie z Lwem Halickim, księciem ruskim. Osada leżąc na skrzyżowniu dwóch ważnych szlaków handlowych z Lwowa do Krakowa oraz z północy na Węgry, nabrała znaczenia strategicznego. W 1387 roku, po bitwie pod Stubnem weszła na stałe w skład Polski. Prawa miejskie wraz z herbem Tarnowskich wieś otrzymała 5 lipca 1394 roku. Z rąk Tarnowskich miasto przeszło w posiadanie Ostrogskich a następnie Lubomirskich. W XV-XVI wieku Przeworsk posiada liczne uprawnienie, był powiatem, miał własny sąd ziemski, prawo składu, odbywały się targi i jarmarki. Rozwinęło się rzemiosło, czynna była wytwórnia prochu. W połowie XVI wieku miasto zostało ufortyfikowne murami wraz z 5 basztami. W tym samym czasie miasto nawiedziły pożary i zniszczenia z rąk Turków, Wołochów, Szwedów i wojsk Rakoczego. Potem nastąpił rozwój, który przerwała utrata niepodległości. Miasto powoli podupadało, sytuacji nie poprawiło wybudowanie cukrowni, będącej największym w Galicji zakładem przemysłowym. Miasto poniosło ciężkie straty w wyniku ostatniej wojny. Warto zobaczyć: Muzeum Pożarnictwa, resztki fortyfikacji.
Kańczuga-miasto, o którym pisano już w 1340 roku. Osada ta otrzymała prawa miejskie w XV wieku. Mimo fortyfikacji, często padała ofiarą najazdów Wołochów, Tatarów, Szwedów i wojsk Rakoczego. W 1870 roku założono znaną za granicą szkołę koronkarstwa. Warto zobaczyć zachowany pałac z kompleksem parkowym. Uwaga!!! W Kańczudze, znajduje się Kamax (dawniej Spomasz), będący producentem m. in. zderzaków kolejowych. Zakład można podziwiać przez okna pociągu.
15 km lini
Jawornik Polski jest znany jest już w 1448 roku. W dokumentach historycznych z 1472 roku wymieniany jest jako miasto należące do Kmitów. Jest atrakcyjną miejscowością letniskową. Wokoło roztaczają się wzniesienia dochodzące do 380 m npm.
33 km lini Stacja Bachórz. Skład zestawiony z lokomotywą Lyd2. 11.07.99
Tunel jest jedyną tego typu konstrukcją na kolejach wąskotorowy w Polsce. Ma długość 602 metrów. Na kilka minut przed przyjazdem pociągu brama do tunelu jest otwierana, a następnie z porotem zamykana. Na czas przejazdu składu w wagonach nie włącza się oświetlenia, co gwarantuje niesamowite wrażenia... Za tunelem przewidziano 15 minutowy postój.
35 km lini
Bachórz to osada sięgająca swą historią XIV wieku, z zabytkowym kompleksem podworskim.
40 km lini
Dynów to stacja końcowa kolejki. W tym miejscu tory napotkały na wzniesienia, przez które nie podjęto się dalej prowadzić linii. Pierwsze wzmianki o Dynowie pochodzą z 1425 roku. Prawa miejskie otrzymał w 1436 roku, obejmując 24 wsie. Leżący na węgierskim szlaku handlowym, na skrzyżowaniu dróg do Sanoka, Krakowa, Dukli i Przemyśla, znacznie rozwinął się w XV-XVII wieku, otrzymując prawo składu win węgierskich. W 1603 roku Stanisław Wapnowski, ówczesny własciciel Dynowa, zorganizował z okazji chrztu córki walkę byków na Rynku miejskim. Śmierć poniósł wówczas jeden z mieszkańców. Miasteczko bardzo ucierpiało w wyniku ostatniej wojny, zabito około 300 Żydów. Niekorzystnie na rozwoju Dynowa odbiła się również działalność band UPA. W Dynowie zlokalizowano drobny przemysł. Niemal 3 godzinny postój daje okazje do spaceru po okolicy, a także zwiedzenia miasteczka. Na stacji wydzielono miejsce do rozpalania ognisk. Przed dynowem znajduje się najdłuższy prosty odcinek na lini, na której, z uwagi na dobry stan torowiska, pociąg uzyskuje największą prędkość, niepokojąc spacerujące po torach zwierzęta.
46 km lini

PKD->Strona główna
PKD->Pociągi
Wszelkie prawa zastrzeżone.