Wczoraj i dziś PKD

Po zbudowaniu przez księcia Lubomirskiego cukrowni "Przeworsk" w Przeworsku, zrodziła się koncepcja budowy linii do zwożenia buraków cukrowych z okolicznych pól. W 1894 roku uwcześni własciciele ziemscy, hrabiowie scypor z Łopuszki Wielkiej i Skrzyński z Bachórza rozpoczeli starania o budowę lini. Otwarcie pierwszego liczącego 44 km odcinka wraz z budynkami mieszkalnymi i warsztatami nastapiło w 1900 roku. Na stacji Przeworsk można znaleźć szyny z XIX wieku, po których nadal jeżdżą pociągi! W 1904 roku nastąpiło oddanie do eksploatacji całej liczacej 46 km lini, wraz z parowozownią zwrotną w Dynowie. Pierwszym właścicielem było Małopolskie Towrzystwo S.A. we Lwowie. Po pierwszej wojnie światowej kolej przejęła PKP, jednakże niedocenienie jej przez DOKP Lwów doprowadziło linię do upadku. 1 VIII 1925 roku linia została przejęta przez prywatnych właścicieli. W zimie 1929-1930 kolej została trzykrotnie zasypana śniegiem. Koszt odśnieżania linii wynióśł 50 000 ówczesnych złotych, co było równowartością 4 000 $. W marcu 1945 roku linia została przekazana pod przymusowy zarząd państwowy, natomiast od 6 X 1947 roku należała do DOKP Kraków. Od 1 I 1956 roku linia należy do DOKP Lublin. W 1987 roku niespotykana na tę skalę powódź zniszczyła 0,5 km torów i przeniosła na odległość 50 m ważące 20 ton przęsło mostu. Było to przyczyną wykolejenia się lokomotywy Lxd2-341. Za stacją Przeworsk, na jednej z bocznic, można było zobaczyć tę lokomtywę, obecnie została zupełnie skasowana, pozostałał po niej komplet wózków i silnik (w magazynie).W 1991 roku nastąpiło zawieszenie planowych pociągów pasażerskich, a także wpisanie kolejki do rejestru zabytków. Na wysokim poziomie utrzymuje się za to przewóz towarów. Głównym usługobiorcą jest zakład Kamax w Kańczudze. Budynki stacyjne za wyjątkiem Przeworska, Kańczugi Jawornika Polskiego i Dynowa zostały przekazane SMK Rzeszów. W ten sposób pozbyto się blastu, jakim było ich utrzymanie. Z powodu małego natężenia ruchu nie używa się pochodzących głównie z lat 60 semaforów. Rok 1999 był ostatnim, w którym używano łączności przewodowej. Obecnie przechodzi się na łączność radiową. Słupy prawdopobnie zostaną wycięte. Na lini dominują podkłady betonowe. W przypadku napraw, wymienia się je z powrotem na drewniane.

PKD->Strona główna
PKD->Galeria starych fotografii
Wszelkie prawa zastrzeżone.