:: Spis mk ::

      Formularz umożliwiający dopisanie się do poniższej listy dostępny jest tutaj.
W celu utrudnienia życia SPAMerom zostało usunięte podlinkowanie adresów e-mailowych.
Aby wysłać maila do kogoś z tej listy należy w jego adresie zamienić znak # na @.

". ""); $pola= explode( ",", $wiersz); while( list( $lp, $dane) = each( $pola)){ print(""); } print(""); } } else { print("". ""); } ?>
Skąd jesteśmy - wyniki ankiety (stan z dnia: , liczba osób: 559)
lp Imię Nazwisko e-mail miasto
".($lp+1)."".$dane."
Wróć do poprzedniej strony i spróbuj jeszcze raz!