Karsznice:

Aktualizacja: ¦wiat Kolei 6/97, 20.12.1999 JR, 07.02.2001 Pawe³ Korcz

PKP-B Tender DRG PKP-A Producent Nr fabr. Rok prod. Przydzia³ Uwagi
Pt47-93 33D48-21 - - Fablok 2093 1950 - eksponat
Ol49-79 25D49-b.t. - - Fablok 3190 1953 - eksponat
Tr21-53 22D23-84 56 4025 Tr21-84 Heine St.P. 1394 1924 - eksponat
Ty2-702 32D43-424 52 6340 - BMAG 12793 1944 - eksponat
Ty23-273 22D23-89 58 2505 Ty23-298 WSABP 130 1928 - eksponat
Ty42-9 32D43-446 52 4382 - Fablok 1514 1945 - eksponat
Ty43-74 32D43-33 - - HCP 1253 1948 - eksponat
Ty45-39 32D43-22 - - HCP 988 1946 - eksponat
Ty51-1 27D51-108 - - HCP 1980 1953 - eksponat
Ty246-22 32D46-22 - - ALCo 75506 1947 - eksponat
TKb-10 (Baziel) - - Fablok 1725 1948 - eksponat
TKh-4027 (Ferrum) - - Fablok 4027 1955 - eksponat
TKp-20 (¦l±sk) - - Fablok 6289 1963 - eksponat
TKt48-39 - - - Fablok 1565 1951 CM £ód¼  
TKh4b-9 (bezogniowy) - - - ZNTK Wroc³aw 9 1954 - eksponat
TKi3b-48 (bezogniowy) - - - ZNTK Wroc³aw 48 1954 - eksponat
SM03-165 (41?) - - - Fablok 6704 1964 - eksponat
SM30-39 - - - Fablok 6221 1962 - eksponat
SM41-175 - - - Ganz-MAVAG 970 1966 - eksponat
SN61-548 - - - Ganz-MAVAG ? 1975 - eksponat
3E-12 - - - Pafawag 23 1959 - eksponat

lokomotywy w±skotorowe:  

Px48-1723 Fablok     eksponat

Uwagi:
Ty43-74 jest oznaczony jako Ty43-1, SN61-548 oznaczony jako SN61-505, 3E-12 oznaczony jako ET21-01,
Parowozy bezogniowe jeszcze 20.02.2001 sta³y na terenie brykietowni KWB w Koninie (JR)