Serwer MIŁOŚNIKÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO
--------------------------------------------------------------
Tabor - producenci - Fablok

Pierwsza Fabryka lokomotyw w Polsce - FABLOK

Fabryka ta została założona przez czterech przymysłowców (Drzewieckiego, Jechalskiego, Karłowskiego i Wallisza) w 1920 roku. Początkowo miała stanowić uzupełnienie zakładów Fitzner&Gamper w Sosnowcu produkujących kotły. Jednak na podstawie zamówień rzadowych na dostarczenie 1200 parowozów w ciągu 10 lat i dzięki kredytom bankowym została przekształacona w oddzielne przedsiębiorstwo z produkcją docelowa 150 parowozów rocznie.
Tereny fabryki obejmują 800 000 m2. Pierwsze warsztaty produkcyjne ukńczone zostały ukończone ła wyposażona w 150 Szwedzkich obrabiarek i 150 austriackich i Niemieckich.
W czasie wojny zakłady zostały rozbudowane (przyrost powierzchni produkcyjnej - 50 %), a po "wyzwoleniu" i dalszej rozbudowie przyrost powierzchni w stosunku do roku 1945 wynosił 80 %. Podjęto równiez modernizacje poszczególnych działów.
W czasie kryzusu gospodarczego produkcja z 500 sztuk do roku 1932 spadła do kilkunastu sztuk. Do roku 1939 wybodowyno tu tylko 200 parowozów 18 typów:
7 normalmnotorowych i trakcyjnnych
5 normalno- i waskotorowych tendrzaków przemysłowych
6 eksportowych
Zakłady w tym okresie wybudowały ponadto 10 typów spalinowych i elektrycznych lokomotyw przemysłowych a także kilka walców drogowych z napędem spalinowym. W okresie okupacji zwiększono o 300 % załogę. W tym czasie wybodowano około 700 parowozów w kooperacji z innymi zakładami.
Od 1945 do 1963 roku tj. do zakonczenia produkcji parowozów zakłady wyprodukowały około 3600 sztuk parowozów szerokotorowych normalnotorowych i wąskotorowych zarówno zarówno na potrzeby PKP jak i na eksport. Przy tym od 1957 roku tj. wstrzymania zamówień przez PKP na dostawę parowozów produkowane były parowozy tylko na eksport. Ostatni parowóz opuszczający FABLOK był przeznaczony dla ChRL.
Część produkowanych parowozów było przeznaczonych dla Indii (np 30 sztuk parowozów WP wyprodukowanych w latach 1959-1960), gdzie były witane z całym wschodnim rytułałem girlandami kwiatów, okadzaniem itp, większa częśc znich pracuje po dziś dzień.
Przedsiębiorstwo stało się również kooperantem wszystkich polskich fabryk taboru kolejowego, dostarczając m.in. zestawy kołowe napędowe do lokomotyw, przekładnie mechaniczne do lokomotyw i tramwajów, licencyjną aparaturę hamulcową systemu OERLIKON i SAB, koła zębate i odkuwki.
W drugiej połowie lat 70-tych poszerzono asortyment produkcji o maszyny budowlane oraz wyroby dla obronności kraju. W latach 90-tych do podstawowych produktów przedsiębiorstwa należą żurawie drogowe, żurawie przenośne, urządzenia pomocy drogowej, wyroby dla kolejnictwa, konstrukcje spawane i odkuwki. Wykonywane są również remonty lokomotyw i żurawi oraz usługi.
Status własnościowy - firma Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw BUMAR-FABLOK S.A. powstała w 1919 roku jako spółka akcyjna pod nazwą "Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce". W roku 1945 spółka została znacjonalizowana i stała się przedsiębiorstwem państwowym. W roku 1991 nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Fabryki Maszyn Budowlanych i Lokomotyw w spółkę akcyjną Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw BUMAR-FABLOK S.A. (Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa).
12.09.1995 nastąpiło wniesienie akcji do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Na koniec 1997 roku kapitał zakładowy spółki BUMAR - FABLOK S.A. wraz z kapitałem akcyjnym wynosił ok. 5,3 milionów USD. Obroty firmy w roku 1997 wyniosły 50,1 mln złotych, w tym eksport 24 mln złotych (47,8 %).
Tory fabryczne w powojennym FABLOKOU 33kb

Linki:
Strona zakładów BUMAR FABLOK

Powrót

SMTS
| HCP | FABLOK Chrzanów | Parowóz Warszawa | Skansen w Chabówce | Producenci taboru kolejowego | Przeworska Kolej Dojazdowa |

| JUTRO | DZISIAJ | WCZORAJ | FORUM | FAQ | TABOR | INFRASTRUKTURA | MAŁE KOLEJE | SOFTWARE | LINKI | o Serwerze |
Wszelkie uwagi odnośnie strony i serwera możesz kierować do:
Autora strony - milosz@kolej.pl
Webmastera - webmaster@kolej.pl
Administratora - admin@kolej.pl
Ostatnia aktualizacja tej strony: