DWORCE I LINIE KOLEJOWE W POLSCE
O serwerze KOLEJ.PL
DZISIAJ|JUTRO|WCZORAJ|GALERIE|FORUM|FAQ|TABOR|INFRASTRUKTURA|MODELARSTWO|SOFTWARE|LINKI| Przewodnik po KOLEJ.PL
WsteczDalej

Co to jest tarcza manewrowa i do czego służy?

Tarcze manewrowe są urządzeniami sterowania ruchem kolejowym dające sygnały zezwalające lub zabraniające manewrów.

Co to są manewry?

pozwolę sobie na cytat z przepisów (R1, Rozdział II, paragraf 12)

  • 1. Manewrami nazywają się wszelkie ruchy taboru kolejowego oraz związane z nimi czynnoœci wykonywane na torach kolejowych. z wyjątkiem wjazdu, wyjazdu i przejazdu pociągów. Składem manewrowym nazywa się przetaczany tabor, znajdujący się za lub przed pojazdem trakcyjnym wykonującym manewry. Pod okreœleniem "manewrujący tabor" należy rozumieć skład manewrowy wraz z pojazdem trakcyjnym wykonującym manewry albo manewrujący luzem pojazd trakcyjny.
  • 2.Manewry mogą być wykonywane pojazdami trakcyjnymi albo za pomocą siły ciężkoœci taboru, siły ludzkiej lub zwierzęcej, motorowych pojazdów drogowych lub innych urządzeń mechanicznych.
  • Tarcze ostrzegawcze można podzielić wg. działania na:
  • kształtowe - ustawia się je tam, gdzie są urządzenia mechaniczne
  • œwietlne - ustawia się je zarówno na stacjach z urządzeniami mechanicznymi jak i elektrycznymi
Tarcze manewrowe w Koœcierzynie

Tarcza manewrowa kształtowa

składa sie słupa, na którym znajduje się kwadratowa (na przekątnej pionowo) tarcza z blachy (na ogół ruchoma), oraz podobnie jak w semaforach, latarnia i kolorowe ruchome szkła.

sygnał wygląd w dzień wygląd w nocy
Sygnał M 1 - "Jazda manewrowa zabroniona"
Kwadratowa tarcza niebieska z białą obwódką, ustawiona jedną przekątną pionowo

Niebieskie œwiatło na tarczy
Sygnał M 2 - "Jazda manewrowa dozwolona"
Tarcza w położeniu poziomym (widać tylko płaską blachę)

Matowobiałe œwiatło na tarczy

Tarcza karzełkowa - Wolsztyn

Tarcze manewrowe œwietlne

podobne są konstrukcyjnie do tarcz ostrzegawczych œwietlnych. W zależnoœci od iloœci podawanych sygnałów tarcze mają jedną komorę œwiatła niebieskiego (tylko sygnał Ms1) lub niebieskiego i białego (Ms1 i Ms2).

Często stosowane są także tarcze karzełkowe - oprawa z kolorowymi latarniami nie znajduje się wysoko na słupie lecz na podstawie na wysokoœci toru.

Sygnały podawane na Tarczach œwietlnych to:

Sygnał Ms 1 - "Jazda manewrowa zabroniona"
Jedno niebieskie œwiatło na tarczy
Sygnał Ms 2 - "Jazda manewrowa dozwolona"
Jedno matowobiałe œwiatło na tarczy

Zasady ustawiania tarcz manewrowych są proste - ustawia się je z prawej strony toru, do którego się odnoszą. Odstępstwa dozwolone są tylko za zezwoleniem naczelnego dyrektora okręgu infastruktury kolejowej (WOW co za tytuł :).


Łączenie tarczy manewrowej z semaforem

Gdy układ stacji wymaga postawienia obok siebie semafora i tarczy manewrowej (na przykład na końcu peronu przed rozjazdami), radzimy sobie z tym w ten sposób:
przy sygnalizacji kształtowej - ustawia się tarczę obok semafora przy sygnalizacji œwietlnej - zamiast tarczy manewrowej ustawia się semafor z komorą ze œwiatłem białym, i tabliczką z literą 'm'.
Tabliczka ta oznacza, że semafor może sygnalizować zezwolenie na jazdę manewrową. Sygnał "Stój" jest ważny i dla manewrów i dla pociągów.
Sygnał "Jazda manewrowa dozwolona" (Ms 2) jest podawany zwyczajnie matowobiałym ciągłym œwiatłem.


Powrót


 
 

| DZISIAJ | JUTRO | WCZORAJ | GALERIE | FORUM | FAQ |

| TABOR | INFRASTRUKTURA | MODELARSTWO | SOFTWARE | LINKI | O SERWERZE |
 
Przewodnik po KOLEJ.pl
<< 
WsteczNa 
góręStrona główna działuDalej >>
Wszelkie uwagi odnośnie WWW KOLEJ.pl prześlij TUTAJ. Ostatnia aktualizacja: 22.02.2000