KOLEJ.pl: / O SERWERZE / Stopka serwera  
(?) Czy wiesz, że...

Dzisiaj
Jutro

Wczoraj
Galerie
FAQ
Forum
Tabor
Infrastruktura
Małe koleje
Software
Linki
Inne
O Serwerze

_____________________

+/- SONDAŻ KOLEJ.pl


Głos na TAK | Na TAK głosowało: - -
------------------------------------------------
Głos na NIE | Na NIE głosowało: - -
------------------------------------------------
Brak zdecydowania | Wstrzymało się: - -
- więcej informacji -

_____________________

  Wyszukiwarka KOLEJ.pl:   

__________________________________________
Strona główna KOLEJ.pl Zmiany na WWW Napisz do nas
__________________________________________

Stopka serwera

 

A D M I N I S T R A C J A
Rzecznik i Koordynator KOLEJ.pl - Wojciech Kurzyjamski
Sysop - Krzysztof Waszkiewicz
rzecznik@kolej.pl

iwan@eu07.pl
 
W E B M A S T E R I N G
Zawiadowca WWW: Grzegorz Kochan webmaster@kolej.pl
 
Zawiadowcy poszczególnych stron i działów:
Wojciech Kurzyjamski
 

Jacek Raczkowski
 

Paweł Kuchraczyk
 

Ziemowit Tomkiel
oraz:
Łukasz Cielecki
Tomasz Ciemnoczułowski
Jacek Duma
Piotr Falkowski
Filip Karoński
Tomasz Kozłowski
Maciej Miłek
Arkadiusz Oleszczuk
Maciej Olędzki
Roman Pytel (Renul)
Krzysztof M. Różański

Maciej Czapkiewicz
 

Jarosław Dominik Stawarz
 

 
news@kolej.pl
DZISIAJ (NEWS)

ty264@kolej.pl
WCZORAJ/TABOR - Parowozy

pablo@kolej.pl
FAQ ogólne dot. kolei

- toromistrz działu
INFRASTRUKTURA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mczapkie@kolej.pl
MODELARSTWO

jareks@kolej.pl
TABOR

 
Inne:

Tomasz Ciemnoczułowski
 
 

Jacek Duma
 

Paweł Kucharczyk
 

Krzysztof M. Różański
 

Sebastian Ossowski
 
 
 

Artur Cieślak
 
 

 

ciemny@kolej.pl
› opracowanie graficzne i wdrożenie WWW
› sypiące się skrypty CGI ;)

dumaj@kolej.pl
› systemy statystyczne serwera

pablo@kolej.pl
fileserver

kmr@kolej.pl
Poradnik lokomotywo-stopowicza

oskar@kolej.pl
Różne przepisy w formie elektronicznej
Druki stosowane na PKP
Kody wymiany dla wagonów tow.

arcik@kolej.pl
Spis roczników Świata Kolei

 
P O D Z I Ę K O W A N I A

Serwer jest podłączony do Internetu dzięki uprzejmości:
Klubu Internetowego PASJONET - Kraków - Nowa Huta

Utrzymanie domeny dzięki uprzejmości:
Laboratorium Komputerowe SAMBORSKI

Użytkownicy serwera KOLEJ.pl pragną podziękować wszystkim osobom i firmom, które przyczyniły się zarówno do powstania, jak i bieżącego utrzymania serwera oraz wspierały nas duchowo, moralnie i materialnie ;-)
Lista tych osób jest nieskończenie długa i przytaczanie tu wszystkich nazwisk spowodoawałoby wzrost pojemności tej strony o ponad 1MB ;)

 

C O P Y R I G H T   /   D I S C L A I M E R
Zawartość serwera KOLEJ.pl jest jego wyłączną własnością. Żadna jego część nie może być powielana reprodukowana lub kopiowana przy użyciu jakiejkolwiek techniki bez zgody autorów serwisu lub autora danej strony (bądź innego nośnika informacji).
Kwiestie sporne reguluje Ustawa o Prawie Autorskim i prawa pokrewne.
^ | Strona główna | Dzisiaj | Wczoraj | Jutro | Galerie | Forum | FAQ | Tabor | Infrastruktura | Modelarstwo | Software | Linki | O Serwerze