1982-1986

    Szczegółowa chronologia postępów elektryfikacji w latach 1993-1986 przedstawia się następującą :

   W dniu  10.X.1983 r. oddany został do eksploatacji zelektryfikowany odcinek Siedlce - Mordy (19 km). Był to początkowy etap elektryfikacji całej linii Siedlce - Czeremcha (91 km) przewidzianej do realizacji w terminie późniejszym.  Elektryfikacja tej linii nigdy nie była ukończona. W dniu 20.XII.1983 r. trakcja elektryczna została wprowadzona na odcinek Toruń - Inowrocław (35 km). Dnia 31.V.1984 r. elektryfikacja został objęty odcinek Poznań - Zbąszynek - Rzepin (74 km) jako ostatni fragment wielkiej magistrali tranzytowej wschód-zachód, biegnącej od Terespola przez Kutno, Poznań do stacji Rzepin. Dnia 1.VI.1984 r. została uruchomiona trakcja elektryczna na linii Lublin - Dorohusk, Której pierwszy odcinek Lublin - Świdnik był już zelektryfikowany uprzednio. Na odcinku Świdnik - Chełm Lub. - Dorohusk (83 km) elektryfikacja następowała etapami :

 - Sopot - Gdynia Gł. długości 10 km odcinek Gdynia - Orłowo jednotorowo

22.VII.1953 r.

 - Orłowo - Gdynia Gł. drugi tor

1.V1954 r.

 - Gdynia Gł. - Gdynia Chylonia, długości 6 km

15.I.1956 r.

 - Gdynia Chylonia - Wejherowo, długości 18 km

30.XII.1957 r.

    W dniu 29.XII.1984 r. przekazano do eksploatacji zelektryfikowany dodatkowy odcinek Rejowiec - Żulin ( 9 km). Dnia 20.VII.1984 r. oddany został do eksploatacji trakcją elektryczną odcinek Toruń - Bydgoszcz (45 km). Jest to ostatni etap elektryfikacji trójkąta Toruń- Bydgoszcz - Inowrocław. W dniu 30.IX.1984 r. został przekazany do eksploatacji trakcją elektryczną odcinek Florek - Płock Miasto (46 km), przedłużony 27.XI.1984 r. o odcinek Płock Miasto - Płock Trzepowo (6 km). W dniu 21.XII.1985 r. trakcja elektryczna została wprowadzona na całą linie Kutno - Toruń Gł. (106 km) wraz z przyległym odcinkiem Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek (7 km). Na odcinkach Toruń - Aleksandrów Kujawski (17 km) oraz Aleksandrów - Ciechocinek (7 km) trakcję elektryczną wprowadzono nieco wcześniej - 31.V.1985 r. 28.V.1985 r. została przekazana do eksploatacji trwająca od 1982 r.elektryfikacja ciągu transportowego Wrocław - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Kostrzyń - Szczecin (342 km)

 - Wrocław - Głogów ( Wróblin Głogowski) 101 km 23.XII.1982 r.
 - Wróblin Głogowski - Czerwieńsk 58 km 23.XII.1983 r.
 - Szczecin - Dolna Odra 20 km 27.XII.1983 r.
 - Czerwięsk - Rzepin 57 km 19.XII.1984 r.
 - Rzepin - Dolna Odra 106 km 28.V.1985 r.

    W dniu 9.XII.1985 r. została wprowadzona trakcja elektryczna na najkrótszym połączeniu Warszawy z Gdańskiem, długości 235 km z jednoczesnym uruchomieniem trakcji elektrycznej na odgałęzieniu Malbork - Elbląg (29 km) - 20.VII.1985 r., a w 1986 r. na linii Działdowo - Olsztyn ( 83 km). Odcinek Tczew - Gdańsk był już zelektryfikowany w 1969 r. w ramach elektryfikacji magistrali węglowej, odcinek Warszawa - Nasielsk w 1972 r. w ramach elektryfikowania rejonu WWK.

 - Tczew - Malbork 18 km 30.IX.1983 r.
 - Nasielsk - Ciechanów 38 km 21.IX.1984 r.
 - Malbork - Iława 69 km 30.VI.1985 r.
 - Ciechanów - Działdowo 50 km 28.IX.1985 r.
 - Działdowo - Iława 60km 19.XII.1985 r.

    W celu przyspieszenia elektryfikacji tego ważnego ciągu komunikacyjnego prace postępowały równocześnie z dwóch stron linii, od strony Tczewa i od strony Nasielska. Istniały dwa fronty robót, które spotkały się na środkowym odcinku Działdowo - Iława. W dniu 7.X.1985 r. ruch trakcją elektryczną, wprowadzony w 1982 r na odcinku Tłuszcz - Wyszków, został przedłużony do Ostrołęki.54 km . Następnym ważnym ciągiem komunikacyjnym, którego elektryfikacje ukończono w 1986 r., jest linia Warszawa - Białystok - Kuźnica Białostocka. Odcinek Warszawa - Tłuszcz zelektryfikowany był już w 1952 r. w ramach elektryfikacji WWK. Trasa Tłuszcz - Białystok - Kuźnica Białostocka (199 km) była przekazywana do eksploatacji trakcja elektryczna w następujących terminach:

 - Tłuszcz - Łochów 21 km 22.XII.1981 r.
 - Łochów - Małkinia 30km 20.IX.1982 r.
 - Małkinia - Łapy 67 km 29.IX.1983 r.
 - Łapy - Białystok 23 km 13.XII.1983 r.
 - Białystok - Kuźnica Białostocka 58 km 10.IX.1986 r.

    Dnia 21.XII.1985 r. została zakończona elektryfikacja ciągu Wrocław - Legnica - Bolesławiec - Węgliniec długości 123 km . Etapy tej elektryfikacji:

 - Wrocław Leśnica - Legnica - Miłkowice 61 km (na linii tej groziło wprowadzenie systemu zasilania 25 kV 50 Hz. 23.XII.1984 r.
 - Miłkowice - Węgliniec 62 km 21.XII.1985 r.

    W dniu 30.V.1986 r. ciąg ten zostaje uzupełniony drugim połączeniem trakcją elektryczną z Jelenią Górą przez Lubań Śl. (odcinek Węgliniec - Lubań Śl. - Jelenia Góra długości  74 km ) oraz odcinkiem w zagłębiu miedziowym Legnica - Rudna Gwizdanów długości 39 km . Dnia 28.V1986 r. elektryfikacja linii Kraków - Tarnów - Nowy Sącz - Krynica dociera do Marcinkowic k. Nowego Sącza (odcinek Tarnów - Stróże - Nowy Sącz - Marcinkowice długości 96 km). Zakończenie elektryfikacji do krynicy nastąpiło w 1987 r. Linia była elektryzowana etapami :

 - Tarnów - Tuchów 19 km 30.XI.1984 r.
 - Tuchów - Gromnik 10 km 23.VIII.1985 r.
 - gromnik - Nowy Sącz - Marcinkowice 67 km 1986 r.
 - Nowy Sącz - Krynica / Nowy Sącz Leluchów (Plavec) 69 km 1987 r.

W 1986 r. trakcja elektryczna wkracza ponadto na następujące linnie:

 - Stargard Szczeciński - Runowo Pomorskie 45km 15.XII
 - Żywiec - Zwardoń 37 km 12.XII
 - Zbąszynek - Czerwieńsk 44 km 10.XII
 - Wejherowo - Rybno Kaszubskie 13 km 25.V1985 r.

 Wreście w omawianym okresie (1983 - 1986) w wężle katowickim dokonuje się elektryfikacji uzupełniających odcinków. I tak :

 - Goleszów - Cieszyn - Zebrzydowice 26km 7.IX.1983 r.
 - Fosowskie - Kluczbork 37 km, odcinek stanowiący dodatkowe wyjście trakcją elektryczną z węzła śląskiego 29.XII.1983 r.
 - Orzesze - Gierłtowice 11 km 29.XII.1983 r.
 - Wodzisław Śl. - Chałupki - granica państwa 19 km 21.XII.1984 r.
 - Zabrze Makoszowy -Gierłtowice Leszczyny 23 km lata 1984-1986
 - Zebrzydowice - Moszczenica Śl. 13 km 29.XI.1985 r.
 - Racibórz - Chałupki 20 km 1986 r.

    Dnia 12 września 1986 r. północna obwodnica WWK Warszawa Gdańska - Warszawa Czyste została włączona do obsługi pociągów podmiejskich. Pociągi elektryczne z linni nasielskiej, kończące uprzednio bieg na stacji Warszawa Gdańska, mogą obecnie dojeżdżać do Warszawy Woli.

Jeśli gdzieś na wymienionych liniach ( opisywanych od 1945 do 1986 ) została zlikwidowana siec trakcyjna to proszę o info

    Przewidywane typy pojazdów elektrycznych dla PKP w 1986 r.

 - Elektryczne zespoły trakcyjne  EW-60 ( do dziś dnia 2 szt) dla ruchu podmiejskiego, przystosowane do wysokich peronów o składzie S-M-S, korzystające z wyposażenia elektrycznego zespołów EW-58, początkowo z klasycznym opornikowym układem rozruchowym, a w dostawie seryjnej z impulsową tyrystorową regulacją rozruchu.
 - Elektryczne lokomotywy pasażerskie dużej mocy na wyższe prędkości Bo Bo EP-09  o mocy ok. 3000 kW z rozruchem oporowym, a w przyszłości a w przysłości z regulacją tyrystorową. ( jest 47 szt. o regulacji tyrystorowej zapomniano)
 - Elektryczne lokomotywy towarowe Bo Bo Bo ET-24 o mocy ok.3000 kW z rozruchem oporowym, a w przyszłości tyrystorowym ( co z tego wyszło ?)
 - Elektryczne lokomotywy pasażerskie Bo Bo Bo EP-23 dużej mocy, ok. 4300 kW z takimi samymi silnikami trakcyjnymi jak w lokomotywach EP-09. Dostawa po 1990 r. ( była jedna i została przerobiona na ET-22)
 - Elektryczne lokomotywy manewrowe Bo Bo EM-11 o mocy 800-900 kW z tyrystorową regulacja prędkości. ( do dziś 4 szt., a mogły by robić manewry np. na dworcu Warszawa Wschodnia zamiast EU-07)
 - Elektryczne zespoły trakcyjne piętrowe do ruchu podmiejskiego z tyrystorową regulacją prędkości o podstawowym układzie S-D-D-S z możliwością włączenia do składu więcej niż dwóch wagonów doczepnych. Dostawa po 1990 ( jest 2001 i ?)

 Wszystkie propozycje i sugestie proszę kierować leon@kolej.pl

Powrót

1945-1952

1952-1962

1962-1982

1982-1986