MENU
     
Andrzej Massel, doktor Politechniki Gdańskiej, wykładający w Katedrze Inżynierii Kolejowej (praca doktorska dotyczyła zużycia falistego szyn) zaproponował mi pewnego razu zamieszczenie na tych stronach zdjęć sprzed dziesiątek lat. Zdjęcia, które dzięki uprzejmości Andrzeja możemy zobaczyć, pochodzą z archiwum CNTK (Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, gdzie Andrzej również pracuje) oraz ze zbiorów prywatnych jego przyjaciół.
Gdyby temat tu przedstawiony bardzo Was zaciekawił, skontaktujcie się z Andrzejem, pod adresem elektronicznym:
massel@pg.gda.pl.
  Lokomotywy elektryczne. Electric locomotives.   Pociągi. Trains.
  Elektryczne zespoły trakcyjne. Electric motor units.    
  Lokomotywy spalinowe. Diesel locomotives.   Infrastruktura. Infrastructure.
Andrzej Massel, Ph.D. at Technical University of Gdansk (Railengineering Dept.) has lately brought to me some pictures from his huge archive. About half of them were taken from Railscience and Technology Centre in Warszawa, some had been taken by anonymous photographers years ago... Anyway, Andrzej proposed to publish them here. Look at them and imagine, how Polish Railways looked like ten, twenty, thirty and more yeras ago!
By the way - if you have any questions directly to Andrzej, please mail him to the following add:
massel@pg.gda.pl.
  Spalinowe wagony motorowe. Diesel motor cars.    
  Lokomotywy parowe. Steam locomotives.   Wąskie tory. Narrow gauge.
   
SMTS        
<<<