Elektryczny zespół trakcyjny ED
  Elektryczny zespół trakcyjny ED-70

Elektryczne Zespoły Trakcyjne
E 91 ( EW-51 )
EW-52
EW-53
EW-54

EW-55
EN- 56

EW- 90, 91, 92
ED-70

Elektrowozy
EL.100 (EP 01 )
EL.200
EP-02 (E 110)
EP-03 (E 150)
EU-04 (E 104 ) 
EU-05/EP-05 
EU-20 (E-05)

ET-21 - Chester Home   Page

 

Czterowagonowy ezt szybki serii ED-70 (dawn. E-58) produkcji NRD
ED-70 ( dawn. E-58)

Elektryczne zespoły trakcyjne serii ED-70 posiadały układ wagonów sterowniczo-silnikowy + doczepny + doczepny + sterowniczo-silnikowy. Prędkoąść zespołów wynosiła 135 km/h, były one przewidywane do kursowania jako pociągi ekspresowe na linii Warszawa - Katowice. Zespoły były wyposażone jedynie w miejsca siedzące i stoliki. W jednym z wagonów doczepnych urządzono pomieszczenie kuchenno-barowe. Wyposażenie elektryczne zespołów ED-70 zunifikowano z wyposażeniem elektrycznym zespołów EN-56. W 1956 r. Dostarczono tylko 2 takie zespoły, które pracowały przez pewien okres czasu na liniach Warszawa - Łódź, Warszawa - Katowice oraz Warszawa - Poznań.  Negatywne jednak wyniki eksploatacji spowodowały, że nie zamówiono ich więcej. 

Spełniały również role pociągów rządowych, wożąc rożnych notabli partyjnych na otwarcia nowo zelektryfikowanych linii kolejowych.

 

 

 | Pociągi Sieciowe | HistoriaSiec Trakcyjna | Podstacje Trakcyjne | Galeria | Linki |