Elektryczny zespół trakcyjny EW
  Elektryczny zespół trakcyjny EW-54

Elektryczne Zespoły Trakcyjne
E 91 ( EW-51 )
EW-52
EW-53
EW-54

EW-55
EN- 56

EW- 90, 91, 92
ED-70

Elektrowozy
EL.100 (EP 01 )
EL.200
EP-02 (E 110)
EP-03 (E 150)
EU-04 (E 104 ) 
EU-05/EP-05 
EU-20 (E-05)

ET-21 - Chester Home   Page

 

Trzywagonowy ezt EW-54 z dostaw szwedzkich
EW-54 z dostaw szwedzkich

W wyniku zapoczątkowanych w 1946 r. rozmów ze szweckim koncernem ASEA o dostawie urządzeń i taboru elektrycznego dla odbudowy elektryfikacji WWK zawarta została umowa o dostarczenie 44 ezt.

Przy okazji należy odnotować interesujący fakt, że ASEA, aczkolwiek produkowała już urządzenia do taboru prądu stałego ( wyposażenie na średnie napięcie dla taboru metra), to z napięciem 3kV prądu stałego spotkała się poraz pierwszy.    W związku z tym, aby właściwie sprostać zadaniu, wysłała zaraz po zawarciu kontraktu swoich specjalistów na szybkie szkolenie do Anglii.

Okazało się, że ze względu na spodziewane zagęszczenie przystanków, a tym samym zmniejszenie średniej odległości między przystankami konieczne jest zwiększenie mocy ciągłej silnika trakcyjnego zespołu EW-54 do 120 kW i odpowiednio mocy godzinowej do 166 kW. W zespołach trakcyjnych EW-51 stosowano rozwiązanie ze wspólnym wózkiem dla wagonów doczepnych, które okazały się kłopotliwej eksploatacji i przy naprawach. Zespoły trakcyjne EW-54 miały symetryczny układ: wagon doczepny sterowniczy + wagon silnikowy + wagon doczepny sterowniczy. Prędkość zespołów wynosiła 100 km/h. Zasadnicze schematy elektryczne obwodów WN elektrycznego zespołu trakcyjnego nie uległy zmianom w stosunku do zastosowanych w zespołach EW-51, oczywiście z pewnymi wyjątkami. Zrezygnowano z zabezpieczenia całości obwodów WN bezpiecznikiem topikowym, jaki był zastosowany przed wojną przez Anglików. Rozwiązanie to było trudne eksploatacyjnie, gdyż bezpiecznik umieszczony na dachu, eksplodował przy zwarciach i powstawało niebezpieczeństwo porażenia pasażerów, więc został wyeliminowany w praktyce przez PKP. Utrzymano jedynie bezpiecznik dla obwodów mniejszej mocy, tj. przetwornicy i ogrzewania. Jako zabezpieczenie obwodu głównego zastosowano wyłącznik główny. 

Dostawa pierwszych trzech zespołów trakcyjnych serii EW - 54 nastąpiła w grudniu 1950r., a dalsze zespoły zostały dostarczone w latach 1951-1953. 

 | Pociągi Sieciowe | HistoriaSiec Trakcyjna | Podstacje Trakcyjne | Galeria | Linki |