Elektryczny zespół trakcyjny EN
  Elektryczny zespół trakcyjny EN-56

Elektryczne Zespoły Trakcyjne
E 91 ( EW-51 )
EW-52
EW-53
EW-54

EW-55
EN- 56

EW- 90, 91, 92
ED-70

Elektrowozy
EL.100 (EP 01 )
EL.200
EP-02 (E 110)
EP-03 (E 150)
EU-04 (E 104 ) 
EU-05/EP-05 
EU-20 (E-05)

ET-21 - Chester Home   Page

 

Ezt.do ruchu lokalnego EN-56 produkcji NRD
EN-56 produkcji NRD

Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN-56 posiadają tradycyjny układ wagonów sterowniczy + silnikowy + sterowniczy i zostały przystosowane do pracy przy niskich i wysokich  peronach. Prędkość max. zespołów EN-56 wynosiła 110 km/h, moc ciągła 4x145 kW, moc godzinowa 4x185 kW, przyśpieszenie rozruchu 0,45 m/s. W zespołach tych po raz pierwszy w historii elektryfikacji PKP umieszczono całe wyposażenie elektryczne WN pod pudłem wagonu silnikowego. We wnętrzu wagonu silnikowego pozostawiono jedynie nieliczne aparaty NN, zamknięte w płaskich szafach ściennych lub umieszczone pod sufitem w przedsionkach. Ze względu na przeznaczenie zespołów do ruchu lokalnego miały one przedział I klasy, w których były ławki półmiękkie. Każdy wagon zespołu posiadał tylko dwie pary drzwi suwanych z elektro-pneumatycznym napędem. W zespołach tych poraz pierwszy wszystkie obwody WN wyłanczane są wyłącznikiem głównym, składającym się z 4 połączonych szeregowo styczników liniowych z tym, że 2 styczniki są zbocznikowane opornikiem ograniczającym ew. prąd zwarcia. Samoczynne wyłączenie styczników liniowych następuje w przypadku zadziałania przekaźnika zaniku WN lub przekaźnika różnicowego obwodu głównego, bądź w razie zadziałania przekaźnika nadmiarowego obwodu przetwornicy, lub obwodu ogrzewania. Zespoły te po raz pierwszy zostały wyposażone w oświetlenie jarzeniowe zasilane napięciem 220V, 500Hz, uzyskiwanym z przetwornicy 110 V=/220~. Zespoły wyposażone były w hamulec elektropneumatyczny systemu Knorr oraz w urządzenia czuwakowe.

Dostawa EZT serii EN-56, liczącej 36 szt. została zrealizowana w latach 1954-1957.

 


 

 | Pociągi Sieciowe | HistoriaSiec Trakcyjna | Podstacje Trakcyjne | Galeria | Linki |