Elektryczny zespół trakcyjny EW
  Elektryczny zespół trakcyjny EW-52

Elektryczne Zespoły Trakcyjne
E 91 ( EW-51 )
EW-52
EW-53
EW-54

EW-55
EN- 56

EW- 90, 91, 92
ED-70

Elektrowozy
EL.100 (EP 01 )
EL.200
EP-02 (E 110)
EP-03 (E 150)
EU-04 (E 104 ) 
EU-05/EP-05 
EU-20 (E-05)

ET-21 - Chester Home   Page

 

EW-52 odbudowany w NRD z przedwojennych ezt E-91
EW-52 odbudowany w NRD z przedwojennych E-91

Odbudowe 10 EZT z wagonów EW-51 zrealizowano w latach 1953-1954 w NRD (Zakłady Waggonbau-Golitz). Ze względu na trudności w kompletowaniu odpowiedniej liczby wspólnych wózków oraz posiadanie przez PKP większej liczby wózków tocznych zdecydowano  się na takie przerobienie pudeł wagonów doczepnych i sterowniczych, że każdy wagon tego zespołu posiadał dwa własne wózki. Była to dość daleko idąca zmiana konstrukcji wagonów. Układ wagonów w zespołach - silnikowy + doczepny + sterowniczy - pozostał bez zmian. Ze względu na wymienione zmiany odbudowanym 10 zespołom nadano oznaczenie serii EW-52.

 

 

 | Pociągi Sieciowe | HistoriaSiec Trakcyjna | Podstacje Trakcyjne | Galeria | Linki |