Elektryczny zespół trakcyjny EW
  Elektryczny zespół trakcyjny EW-53

Elektryczne Zespoły Trakcyjne
E 91 ( EW-51 )
EW-52
EW-53
EW-54

EW-55
EN- 56

EW- 90, 91, 92
ED-70

Elektrowozy
EL.100 (EP 01 )
EL.200
EP-02 (E 110)
EP-03 (E 150)
EU-04 (E 104 ) 
EU-05/EP-05 
EU-20 (E-05)

ET-21 - Chester Home   PageEW-53 Zbudowany w kraju z wyposażeniem angielskim
EW-53 zbudowany w kraju

Zawierając umowę na dostawę wyposażeń z Anglii, rozpoczęto rozmowy z przemysłem krajowym w sprawie odbudowy 10 zespołów z dawnej serii EW-51 oraz budowy części mechanicznej 20 nowych zespołów i 8 lokomotyw elektrycznych. Odbudowy zespołów trakcyjnych przemysł nie przyjął do realizacji, podjął się jednak produkcji nowych ezt.

Dokumentację dla części mechanicznej i montażu wyposażenia elektrycznego ezt, którym nadano oznaczenie serii EW-53, wykonało CBKPTK w 1951 r. według ścisłych wytycznych BEK. Zespoły trakcyjne zostały zbudowane w Pafawagu we Wrocławiu w latach 1954-1956. Zespoły EW-53 mają układ wagonów i rozplanowane wnętrza podobnie jak w zespołach EW-54 , ponadto konstrukcja wózków jest podobna jak w zespołach tej serii. Parametry techniczne i trakcyjne są zbliżone do odpowiednich zespołów serii EW-51 ze względu na identyczne silniki trakcyjne. Wyposażenie elektryczne umieszczono we wnętrzu wagonu silnikowego, znajdującego się w środku zespołu trakcyjnego.

 

 | Pociągi Sieciowe | HistoriaSiec Trakcyjna | Podstacje Trakcyjne | Galeria | Linki |